Haasnoot Mediation
Menu

Mediation in samenwerkingsrelaties

Samen verder voor de gemeenschap

Miljoenen professionals zetten dagelijks hun energie, idee├źn en tijd in voor vrijwilligersorganisaties. Al die vrijwilligers van verenigingen, sportclubs, cli├źntenraden van zorginstellingen, participatieorganen op scholen, politieke partijen, kerkgenootschappen hebben daarmee een enorme impact op het leven van anderen, op de gemeenschap en op zichzelf.

Respect en waardering

In samenwerkingsrelaties waar geen sprake is van een arbeidsverhouding maar belangen evenredig groot zijn ontstaan ook conflicten. Meer nog dan in een conventionele arbeidsrelatie zijn het juist minder objectieve en zakelijke meningsverschillen die ten grondslag liggen aan het conflict. Factoren als respect en waardering of zelfs hele fundamentele waarden en normen kunnen doorslaggevend zijn in het oplossen van de verstoorde verhoudingen.

Arie Haasnoot

Ik heb veel vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder toezichthouder van een zorginstelling, voorzitter van een heemkundige vereniging en voorzitter/kerkrentmeester van een protestantse gemeente. Ik ben momenteel voorzitter Classis West-Brabant van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).

Mediation is het middel om, als alternatief voor de juridische weg of een interne klachtprocedure, escalatie in de samenwerkingsverhoudingen te voorkomen. Natuurlijk willen mensen gehoord en gezien worden, hun conflict opgelost zien, maar in de meeste gevallen is het uitgangspunt van mediation verder gaan met elkaar.

Behoud van de samenwerkingsrelatie

Met mijn brede ervaring in het vrijwilligers- en bestuurderswerk kan ik u als mediator begeleiden in gesprekken met elkaar, waardoor u samen een oplossing vindt met behoud van de samenwerkingsrelatie of, als het echt niet anders kan, met een waardige vorm van afscheid.

logo beeld