Haasnoot Mediation
Menu

Arbeidsmediation

Een oplossing voor arbeidsconflicten

Naast de klassieke arbeidsverhoudingen kan een freelancer evenzogoed partij zijn in een arbeidsconflict. Meerdere personen of partijen kunnen betrokken raken. Of tussen ondernemingsraad en directie kunnen zich conflicterende belangen voordoen. Een arbeidsconflict speelt zich heel vaak niet alleen af tussen direct betrokken personen. Andere medewerkers, de bedrijfsarts of arbodienst, of zelfs cliënten of opdrachtgevers, hebben er indirect mee te maken.

Een mogelijke uitweg uit een conflict kan zijn:

  • Met nieuw elan doorgaan met de huidige werkzaamheden;
  • Vinden van een nieuw perspectief in een andere (eventueel tijdelijke) functie;
  • Maken van respectvolle afspraken om van elkaar afscheid te nemen.

Nieuwe mogelijkheden

In mijn werkpraktijk als leidinggevende en gemeentesecretaris, algemeen directeur heb ik vaak situaties meegemaakt waarin mensen zich tegengewerkt voelden en/of in een arbeidsconflict geraakten. Mijn uitdaging was en is samen met partijen ‘door het conflict heen’ te gaan, en nieuwe mogelijkheden voor groei en ontwikkeling te bereiken. Als partijen open staan voor mediation leidt dit meestal tot succes!

Citaat klant

“Mediation heeft mij en de wederpartij geholpen de oorzaken van het arbeidsconflict boven tafel te krijgen. Hierdoor waren wij gezamenlijk in staat een oplossing te bedenken en een nieuw perspectief te bepalen.”

Ziekte, ontslag en reputatieschade zijn vaak verbonden met een arbeidsconflict. Vaak zijn het juist de minder voor de hand liggende issues die een cruciale rol spelen in het vinden van de oorzaak en de oplossing van het conflict. In een juridische procedure komen deze zo doorslaggevende factoren niet snel aan de oppervlakte. Een objectieve, zakelijke oplossing voor het probleem is immers niet altijd de meest bevredigende. Mediation geeft ruimte en tijd aan het ontleden van het conflict en het vinden van de menselijke maat.

Arie Haasnoot

“Met mijn deskundigheid help ik partijen de weg te vinden die bij hen past, maar de richting moeten zij gezamenlijk zelf bepalen. Als pelgrim bouw ik graag mee aan een steenmannetje (in het Engels: Cairn) op jouw route door onherbergzaam gebied!”

logo beeld