Haasnoot Mediation
Menu
Haasnoot Mediation

Oplossingsgerichte begeleiding

Scheiden en rechtsbijstand: mediation ook het goedkoopst!

By In Geen categorie On 16 december 2015


Als geaccrediteerd echtscheidingsbemiddelaar sta ik ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand, met als doel beschikbaar te zijn voor (echt-)paren die gaan scheiden en in goed overleg de gevolgen daarvan willen regelen, zoals het ouderschapsplan, de kinderalimentatie, het echtscheidingsconvenant, de partneralimentatie en de boedelscheiding. Mensen beneden een bepaalde inkomensgrens kunnen, met een kleine eigen bijdrage, gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid krijgen voor de echtscheidingsprocedure. Zie voor meer informatie www.rechtsbijstand.nl .

Een paar dagen geleden bezocht ik in ’s Hertogenbosch een informatiebijeenkomst van de Raad voor de Rechtsbijstand voor aangesloten mediators. Een volle zaal met mediators die regelmatig werken voor cliënten met lagere inkomens, toevoegingen heet dat in vakjargon. Eerst werd een idee gegeven waar we het over hebben: er zijn per jaar 450.000 toevoegingen, oftewel cliënten die van gesubsidieerde rechtsbijstand gebruik maken. In de meeste gevallen gaat dat om ondersteuning door een advocaat. In slechts 3% daarvan gaat het om een mediation. En van die 13.500 gesubsidieerde mediations gaat het dan in 98% van de gevallen om een echtscheiding.

Met de aanwezigen werd uitgebreid gesproken over de gang van zaken bij subsidie voor rechtsbijstand, de toevoegingen. Bij aanvragen is er een inhoudelijke toets op het rechtsbelang: bij een scheiding spreekt dat vanzelf, maar bij een conflict met de buren om de parkeerplaats voor de deur wat minder. Belangrijkst is de inkomens- en vermogenstoets, zie voor de cijfers www.rechtsbijstand.nl . Bij een scheiding komt het sneller dan bij andere zaken voor dat één van de ex-partners recht op gesubsidieerde rechtsbijstand heeft, omdat elk inkomen dan op zichzelf wordt bekeken: men gaat immers uit elkaar. De aanvraag voor gesubsidieerde mediation wordt volledig door de mediator verzorgd. Zelfs wanneer deze mediator, net als mijn collega’s bij het Mediationhuis www.mediationhuis.nl bijvoorbeeld, werkt volgens de methode van High Trust, doet de mediator zelf de toetsing. De cliënt hoeft alleen nog maar de bewijsstukken in te leveren en de rest wordt voor hem of haar geregeld!

Op terugweg naar huis bedacht ik me dat ik niet alleen veel nuttige informatie had opgedaan, en deels opgefrist, voor mijn eigen werkpraktijk als mediator. Ook was mij nu duidelijk geworden dat de Raad voor de Rechtsbijstand doelbewust probeert de keuze voor mediation bij scheiding aantrekkelijk te maken. Beter scheiden op goede voet dan een vechtscheiding! Om deze reden is de eigen bijdrage die een cliënt betaalt bij gesubsidieerde mediation aanzienlijk lager (maximaal € 105) dan bij gesubsidieerde rechtsbijstand door een advocaat (maximaal € 849). Voor meer details zie http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen .

Echtscheiding regelen met een mediator bespaart dus niet alleen in alle gevallen de dubbele kosten van een procedure met twee advocaten, maar betekent bij gesubsidieerde rechtsbijstand ook nog een aanzienlijk lagere eigen bijdrage. Een interessante conclusie na een welbestede middag!

16 december 2015. Arie Haasnoot